Aanmelden en werkwijze

Voor een aanmelding is allereerst een verwijsbrief voor de basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ) van de huisarts nodig. Voor een intakegesprek en mogelijke behandeling kunt u zich vervolgens aanmelden via het aanmeldformulier op deze site. Tevens zal er van tevoren een vragenlijst toegestuurd worden om uw klachtenniveau in te kunnen schatten. Ik zal u vervolgens uitnodigen voor een intakegesprek, waarin ik vragen zal stellen en u uw verhaal kunt vertellen. Tevens is dit gesprek bedoeld voor wederzijdse kennismaking omdat een klik tussen de therapeut en cliënt erg belangrijk is. Een goede onderlinge werkrelatie is namelijk een belangrijke voorspeller voor het effect van een behandeling. Vervolgens schrijf ik een intakerapportage, welke met uw toestemming naar de huisarts wordt verstuurd. Hierin staat onder andere de reden van komst, de diagnose en het behandeladvies vermeld. Mocht tijdens de intake blijken dat uw klachten complex, langdurig zijn of zich herhalen, dan wordt u doorverwezen naar een reguliere GGZ instelling binnen de specialistische ggz. Ik bied geen acute psychiatrische zorg. Bij crisissituaties wordt geadviseerd direct contact op te nemen met uw huisarts, en buiten kantooruren met de regionale huisartsenpost.

Behandeling in de Generalistische basis-ggz wordt in de meeste gevallen vanuit de basisverzekering vergoed. De kosten zijn afhankelijk van of uw zorgverzekeraar een contract heeft met de praktijk. Daarnaast is het ook afhankelijk van het soort (aanvullende) pakket dat u hebt afgesloten. U bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van uw verzekeringsrechten en de hoogte van de vergoeding.

De praktijk heeft met de meeste (grote) zorgverzekeraars een contract afgesloten (zoals CZ, Menzis, DSW, Zilveren Kruis en VGZ). Wanneer u een verzekering heeft bij één van deze verzekeringen, betekent dit dat de factuur na afloop van de behandeling direct naar uw zorgverzekeraar wordt verstuurd. U krijgt van de verzekeraar vervolgens een factuur van ten hoogste uw eigen risico. (Dit is uiteraard minder of nul als u al (een deel) van uw eigen risico heeft verbruikt).

Wanneer er geen sprake is van een contract met uw zorgverzekering, krijgt u aan het einde van de behandeling zelf de factuur toegestuurd en moet u deze zelf betalen (zie ‘tarieven’) binnen twee weken. De factuur kunt u daarna indienen bij uw verzekering. Uw verzekering zal de rekening betalen, maar deze betaalt dan vaak niet álle kosten. U betaalt het eigen risico (€385, of meer als u uw eigen risico zelf hebt verhoogd). Als u al een deel van uw eigen risico hebt opgemaakt aan andere zorgkosten, wordt dat bedrag natuurlijk minder of zelfs nul. Daarnaast betaalt u (afhankelijk van het pakket dat u hebt afgesloten) een percentage (tot 40% van het bedrag dat overblijft na aftrek van uw eigen risico) zelf. U kunt nagaan, in de zorgpolis of door het mailen of bellen met uw zorgverzekering, hoeveel de verzekeraar betaalt en hoeveel u zelf moet betalen.

 

Wanneer uw klachten of problemen passen binnen de basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ), dan deel ik u op basis van de zorgzwaarte in onder één van de verschillende pakketten die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft vastgesteld, met de volgende tarieven in 2021:

  • BGGZ Kort: € 522,13 (ongeveer 3-5 gesprekken)
  • BGGZ Middel: € 885,01 (ongeveer 6-8 gesprekken)
  • BGGZ Intensief: € 1434,96 (ongeveer 9-12 gesprekken)

*Onvolledig behandeltraject: € 228,04
*Het onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht wanneer er alleen een intake plaatsvindt, of wanneer er na de intake geen sprake blijkt te zijn van ‘verzekerde zorg’.
U kunt ook terecht voor ‘niet-verzekerde zorg’. Hiervoor wordt € 114,41 in rekening gebracht voor een consult van 45 minuten.

Helaas is er sprake van een aanmeldstop. De praktijk neemt, tot nader bericht, geen nieuwe cliënten aan. 

Wanneer de wachttijd langer is dan vier weken of er sprake is van een aanmeldstop, kunt u mogelijk terecht bij:

Meester Psychologie

Burgemeester de Bruïnelaan 140

3331 AJ Zwijndrecht

T: 06-24352822

https://meesterpsychologie.nl/

Ergotherapie Eenhoorn

Stationsweg 41

3331 LR Zwijndrecht

T: 06-12519362

http://ergo-eenhoorn.nl/

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

(www.nvgzp.nl)

Geldige verwijsbrief

Om de behandeling bij uw verzekeraar te kunnen declareren, is een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Afzeggen van een afspraak

Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. U kunt uw afwezigheid telefonisch (antwoordapparaat) of per mail doorgeven. Als de afzegging bínnen 24 uur voor aanvang van de afspraak is, wordt €45 in rekening gebracht (en €90 voor een intake) vanwege de gereserveerde tijd. Deze factuur kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

ROM-meting

Er wordt een ROM-meting afgenomen aan het begin en het eind van de behandeling. Deze gegevens worden geanonimiseerd doorgestuurd aan een instantie die het effect van de geestelijke gezondheidszorg bijhoudt (Stichting Benchmark GGZ, SBG). U kunt als cliënt bezwaar maken tegen afname van de ROM-vragenlijsten en/of het delen van de informatie met de SBG.

Klachten

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over onze samenwerking. Als dit het geval is, dan is het belangrijk dat u dat met me bespreekbaar maakt. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing. Komen we er niet samen uit en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, kijk dan op de website van P3nl voor een klachtenregeling.

Kwaliteitsstatuut

Psychologiepraktijk Zwijndrecht heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit kan worden opgevraagd via Zorginstituut Nederland en is ook op aanvraag in te zien in de praktijk.

Voor een goede kwaliteit van zorg, is samenwerking met anderen noodzakelijk. Er is sprake van samenwerkingscontact met collega psychologen en psychotherapeuten van Meester Psychologie en Psychotherapiepraktijk Zwijndrecht, huisartsen, POH GGZ en Ergotherapie Eenhoorn.

psychologiepraktijk-zwijndrecht

Bent u op zoek naar psychologische hulp? Meldt u zich dan aan.