Aanmelden en werkwijze

Voor een aanmelding is allereerst een verwijsbrief voor de basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ) van de huisarts nodig. Voor een intakegesprek en mogelijke behandeling kunt u zich vervolgens aanmelden via het aanmeldformulier op deze site. Tevens zal er van tevoren een vragenlijst toegestuurd worden om uw klachtenniveau in te kunnen schatten. Ik zal u vervolgens uitnodigen voor een intakegesprek, waarin ik vragen zal stellen en u uw verhaal kunt vertellen. Tevens is dit gesprek bedoeld voor wederzijdse kennismaking omdat een klik tussen de therapeut en cliënt erg belangrijk is. Een goede onderlinge werkrelatie is namelijk een belangrijke voorspeller voor het effect van een behandeling. Vervolgens schrijf ik een intakerapportage, welke met uw toestemming naar de huisarts wordt verstuurd. Hierin staat onder andere de reden van komst, de diagnose en het behandeladvies vermeld. Mocht tijdens de intake blijken dat uw klachten complex, langdurig zijn of zich herhalen, dan wordt u doorverwezen naar een reguliere GGZ instelling binnen de specialistische ggz. Ik bied geen acute psychiatrische zorg. Bij crisissituaties wordt geadviseerd direct contact op te nemen met uw huisarts, en buiten kantooruren met de regionale huisartsenpost.

Behandeling in de Generalistische basis-ggz wordt in de meeste gevallen vanuit de basisverzekering vergoed. De kosten zijn afhankelijk van of uw zorgverzekeraar een contract heeft met de praktijk én of er sprake is van een diagnose die vergoed wordt. Daarnaast is het ook afhankelijk van het soort (aanvullende) pakket dat u hebt afgesloten. U bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van uw verzekeringsrechten en de hoogte van de vergoeding.

Psychologiepraktijk Zwijndrecht heeft voor 2024 met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten (CZ, VGZ, Menzis, DSW, Zilveren Kruis, ONVZ, OMW, Zorg en Zekerheid, Eno, Salland en ASR). Let op: onder sommige zorgverzekeraars vallen verschillende labels, die hier niet genoemd staan. De nota’s van de consulten worden rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend. U krijgt van de verzekeraar vervolgens een factuur van ten hoogste uw eigen risico. Dit is uiteraard minder of nul als u al (een deel) van uw eigen risico heeft verbruikt.

Als er geen sprake is van een contract met uw verzekeraar, ontvangt u zélf de nota’s.

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2024 is een kalenderjaar en 2025 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. De behandeling is opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2024. De zorgprestaties die in 2025 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2025.

Voor meer informatie over zorgverzekeraars, kunt u kijken op: https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Wanneer uw behandeling begint, is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht afwijkende tarieven ziet. Dat komt omdat er met de meeste zorgverzekeraar lagere prijzen zijn afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar.

Hieronder vindt u de maximale tarieven van de meest voorkomende consulten (vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit):

Prestatiecode Consulttype Duur Tarief
CO0497 behandeling 45 minuten € 135,89
CO0887 behandeling (EMDR) 90 minuten € 242,76
CO0692 diagnostiek 75 minuten € 223,48
CO0822 diagnostiek 90 minuten € 274,01
OV0012 Onverzekerde zorg* 60 minuten € 132,24

*Deze prestatie geldt bij de onvergoede zorg (buiten de aanspraak op de zorgverzekeringswet).

Momenteel is er helaas sprake van een aanmeldstop. De praktijk neemt, tot nader bericht, geen nieuwe cliënten aan.

Peildatum: 15 juli 2024

Uw zorgverzekeraar of huisarts kan u eventueel meer informatie verstrekken over beschikbare psychologische hulp. Mogelijk kunt u ook terecht bij:

Meester Psychologie

Burgemeester de Bruïnelaan 140

3331 AJ Zwijndrecht

T: 06-24352822

https://meesterpsychologie.nl/

Psychologiepraktijk A. Jansen

T: 06-81270486

https://www.psyja.nl/

Praktijk voor Psychotherapie Van Poelje

T: 06-38811294

https://www.psychotherapiepraktijkvanpoelje.nl/

Ergotherapie Eenhoorn

Stationsweg 41

3331 LR Zwijndrecht

T: 06-12519362

http://ergo-eenhoorn.nl/

Geldige verwijsbrief

Om de behandeling bij uw verzekeraar te kunnen declareren, is een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Afzeggen van een afspraak

Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. U kunt uw afwezigheid telefonisch (antwoordapparaat) of per mail doorgeven. Als de afzegging bínnen 24 uur voor aanvang van de afspraak is, wordt €45 in rekening gebracht (en €90 voor een intake) vanwege de gereserveerde tijd. Deze factuur kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

Klachten

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over onze samenwerking. Als dit het geval is, dan is het belangrijk dat u dat met me bespreekbaar maakt. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing. Komen we er niet samen uit en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, dan kunt u een mogelijke klacht indienen bij Klacht en Company via nip@klachtencompany.nl. Klachten kunnen digitaal worden via onderstaand formulier:

https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/12/Klachtenformulier-NIP-regeling-blanco-1.docx

Hieronder vindt u het model klachten en geschillen regelement van het NIP:

Model-Klachten-en-geschillenreglement-Wkkgz-NIP

Kwaliteitsstatuut

Psychologiepraktijk Zwijndrecht heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit kan worden opgevraagd via Zorginstituut Nederland en is ook op aanvraag in te zien in de praktijk.

Voor een goede kwaliteit van zorg, is samenwerking met anderen noodzakelijk. Er is sprake van samenwerkingscontact met collega psychologen en psychotherapeuten van Meester Psychologie en Psychotherapiepraktijk Zwijndrecht, Psychologiepraktijk A. Jansen, huisartsen, POH GGZ en Ergotherapie Eenhoorn.

psychologiepraktijk-zwijndrecht

Bent u op zoek naar psychologische hulp? Meldt u zich dan aan.