Voor welke (psychische) problemen kunt u terecht?

U kunt bij Psychologiepraktijk Zwijndrecht terecht voor de behandeling van een groot aantal psychische (en lichamelijke) klachten en problemen.

Hieronder vindt u een overzicht:

 • Stress- en spanningsklachten
 • Angst- en paniekklachten
 • Depressieve klachten
 • Posttraumatische stressklachten
 • Rouw na verlies dierbare(n)
 • Werk- en studieproblemen
 • Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten
 • Chronische pijnklachten
 • Slaapproblemen
 • Onzekerheid
 • Levensfaseproblematiek
 • Een negatief zelfbeeld
 • Overmatig piekeren

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die u − voornamelijk door oefeningen − leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Onder cognities worden gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen verstaan. Het zijn niet de gebeurtenissen zelf die een mens negatieve gevoelens en daarmee samenhangend een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor deze worden waargenomen. Door negatieve (of disfunctionele) gedachten om te buigen en te leren om gebeurtenissen anders te interpreteren, komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen. Hierdoor verandert ook het gedrag. Bij gedragstherapie worden de omstandigheden waarin dit soort problematische gedrag tot uiting komt in kaart gebracht. Vervolgens wordt samen op zoek gegaan naar beter passende gedragspatronen om te reageren op die omstandigheden. Cognitieve gedragstherapie wordt ingezet bij vele vormen van psychopathologie en is bewezen effectief. De behandeling is klacht- of probleemgericht en duurt over het algemeen kort.

Voor meer informatie over CGT, klik hier.

Animatiefilmpje met uitleg over CGT, klik hier.

CGT bij angst en paniek, klik hier.

CGT bij depressie, klik hier.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, nare gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Voor meer informatie over EMDR, klik hier.

Hoe werkt EMDR, klik hier.

psychologie-praktijk-zwijndrecht-aanbod

Bent u op zoek naar psychologische hulp? Meldt u zich dan aan.